Fotorechten

Naamsvermelding (op aanvraag) — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

NietCommercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Voor commerciële graag contact opnemen via contactformulier.

Creative Commons-Licentie
Werken van Sander Monster Fotografie vallen onder Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.